माछा पालनको सम्भावना हुदाँहुदै विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने: चित्रबहादुर श्रेष्ठ(अध्यक्ष, किसान आयोग)

0चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष, किसान आयोग
Second Nepal Fisheries Society Convention(2nd NEFIS Convention)
Sustainable Fisheries and Aquaculture Diversification

दीगो मत्स्य तथा मत्स्यपालनमा विविधिकरण” सम्बन्धी आयोजित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन
( National Commission on Farmers (NCF))
Connect with Krishi TV :
http://www.facebook.com/krishitvnepal

Our Website: http://krishitelevision.com

Please Like, Share and Subscribe !!

source