Grieg Seafood ASA: Bekreftet mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 10828 Kleppenes i Hammerfest kommune

0

Grieg Seafood ASA: Bekreftet mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 10828 Kleppenes i Hammerfest kommune


Veterinærinstituttet har bekreftet mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafood sin lokalitet Kleppenes i Hammerfest kommune. Lokaliteten har i dag en beholdning på 1,3 millioner fisk med en snittvekt på 0,985 kg.
Mattilsynet har i varsel om vedtak 3. januar 2017 pålagt utslakting/destruksjon av lokaliteten innen 31. januar 2017. Kleppenes ble inspisert av Mattilsynet 2. januar 2017.Grieg Seafood Finnmark har iverksatt plan for å ta ut all fisk på lokaliteten så snart det i praksis lar seg gjøre.Lokaliteten vil deretter brakklegges og gjøres klar for nytt utsett vår/sommer 2017.Foreløpige estimater viser at dette vil gi en negativ engangseffekt i regnskapet for Q4 2016 (etter forsikringsdekning er regnet inn) med rundt MNOK 25. Foreløpige estimater viser videre at slaktevolum for 2017 vil bli redusert med 3.000 tonn. I 2018 vil redusert slaktevolum i begynnelsen av året bli erstattet av øket volum i slutten av året som følge av at det settes ny fisk i sjøen på nevnte lokalitet.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Seafood