Grieg Seafood ASA: Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2016

0

Grieg Seafood ASA: Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2016Grieg Seafood ASA legger frem regnskapstall for 3. kvartal 2016 fredag 11. november 2016 kl. 08.00.
Sted:  Hotel Continental, Oslo.Tilstede:  CEO Andreas Kvame og CFO Atle Harald Sandtorv.Enkel bevertning.Presentasjonen vil også kunne følges på webcast på www.griegseafood.com kl. 08.00.Regnskapstallene vil for øvrig bli offentliggjort 11. november 2016 kl. 06.00.For registrering:
E-post: [email protected]
Tlf.: 55 57 69 68

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Seafood