Grieg Seafood ASA: Utbytte NOK 1 per aksje

0

Grieg Seafood ASA: Utbytte NOK 1 per aksje


Styret i Grieg Seafood ASA har den 10. november 2016 vedtatt å utbetale utbytte på NOK 1 per aksje iht. fullmakt vedtatt på ordinær generalforsamling 14. juni 2016. Etter styrets vurdering er det forsvarlig å utbetale et utbytte basert på god kontantstrøm og styrket balanse.Grieg Seafood ASAs aksjer som er notert på Oslo Børs vil bli omsatt inklusiv utbytte til og med den 18. november 2016. Grieg Seafood ASAs aksjer vil bli omsatt ex utbytte fra og med 21. november 2016. Eierregisterdato vil være 22. november 2016. Forventet utbetalingsdato er 1. desember 2016.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Seafood